oc przewoźnika jest dobrym ubezpieczeniem

Przewoźnicy mogą skorzystać z oferty asekurowania OCP, przyrządzonej wspólnie z Uniqa, która uwzględnia wielki limit ochrony, wysokie sumy gwarancyjne i składkę na bardzo konkurencyjnym pułapie.
​​

Propozycja polisy odpowiedzialności cywilnej dla transportowców  – zmodernizowany zakres w zależności od poziomu niebezpieczeństwa

Konstrukcja naszych ofert pozwala na takie zestawienie polisy ubezpieczeniowej OCP, ażeby optymalnie chroniło zobowiązanie przewoźnika. Przed przedstawieniem propozycji na ogół dokonujemy oceny ryzyka, jaka polega na wskazaniu ewentualnych zagrożeń w oparciu o pozyskane kwity i parametry. Obliczamy dodatkowo istniejące polisy pod kątem pokrycia ryzyk występujących w aktywności przewoźnika. Po wewnętrznym audycie wizualizujemy kontrahentom nasze sugestie.​

Przedkładane przez nas ubezpieczenie OC przewoźnika obejmuje w standardzie:
·    przesyłki towarowe różne, w tym  towary podwyższonego ryzyka, takie jak: sprzęt RTV, komputerowy, telekomunikacyjny, AGD, telefony, artykuły wyskokowe i  tytoniowe, lekarstwa, opony, części i podzespoły samochodowe, auta i  motory i artykuły niebezpieczne,
·    szkody powstałe na terytorium Europy, w tym Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii – zależnie od wyłonionego rodzaju,
·    szkody mające miejsce w trakcie przewozu przez podwykonawców bez nieodzowności wpisywania ubezpieczającego w list przewozowy,
·    szkody mające miejsce w następstwie rozboju i okradnięć z włamaniem,
·    szkody kradzieżowe zaistniałe poza parkingami monitorowanymi,
·    szkody finansowe powstałe w rezultacie opóźnienia w dostawie,
·    obciążenia celne i inne wydatki poniesione w prostym stosunku z przewozem towaru,
·    szkody wynikające z niezastosowania się do rozkazów nadawcy,
·    ochronę ubezpieczenia w wypadku braku ważności badania technicznego środka transportu, kiedy jego stan  nie przysporzył się do zaistnienia (szkody|wypadku|zdarzenia,
·    koszty dobrowolne (np. usunięcia reszty po zdarzeniu, wywozu, magazynowania, utylizacji, uprzątnięcia miejsca szkody).

Zakres ochrony może ponadto obejmować szkody:

·    zaistniałe w rezultacie rażącego niedbalstwa,
·    spowodowane przez szachrai, którym spedytor zleci transport towaru,
·    powstałe w rezultacie przekazania towaru osobie nieuprawnionej,
·    szkody powstałe w następstwie straty towaru w rezultacie krętactwa uskutecznionego przez osoby podające się za podmioty świadczące służby transportowe,
·    powstałe w następstwie zepsucia albo zaboru produktu przez uchodźców, którzy przedostali się do przestrzeni ładunkowej,
·    powstałe z przyczyny konfiskaty, przepadku, zaboru, przetrzymywania przesyłki przez upoważnione organy takie jak policja, straż graniczną czy urząd celny,
·    powstałe przy załadunku albo rozładunku, jeśli przewoźnik był zobligowany do wykonania wyszczególnionych czynności.

Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej i Niemiec

Jest ewentualność rozszerzenia zabezpieczenia o transporty kabotażowe realizowane w państwach UE i Niemiec. na przesłankach uwzględniających analogiczną protekcję jak w zabezpieczeniu OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Comments are closed.