Ubezpieczenia Szczecin

oc przewoźnika jest dobrym ubezpieczeniem

Przewoźnicy mogą skorzystać z oferty asekurowania OCP, przyrządzonej wspólnie z Uniqa, która uwzględnia wielki limit ochrony, wysokie sumy gwarancyjne i składkę na bardzo konkurencyjnym pułapie.
​​

Propozycja polisy odpowiedzialności cywilnej dla transportowców  – zmodernizowany zakres w zależności od poziomu niebezpieczeństwa

Konstrukcja naszych ofert pozwala na takie zestawienie polisy ubezpieczeniowej OCP, ażeby optymalnie chroniło zobowiązanie przewoźnika. Przed przedstawieniem propozycji na ogół dokonujemy oceny ryzyka, jaka polega na wskazaniu ewentualnych zagrożeń w oparciu o pozyskane kwity i parametry. Obliczamy dodatkowo istniejące polisy pod kątem pokrycia ryzyk występujących w aktywności przewoźnika. Po wewnętrznym audycie wizualizujemy kontrahentom nasze sugestie.​

Przedkładane przez nas ubezpieczenie OC przewoźnika obejmuje w standardzie:
·    przesyłki towarowe różne, w tym  towary podwyższonego ryzyka, takie jak: sprzęt RTV, komputerowy, telekomunikacyjny, AGD, telefony, artykuły wyskokowe i  tytoniowe, lekarstwa, opony, części i podzespoły samochodowe, auta i  motory i artykuły niebezpieczne,
·    szkody powstałe na terytorium Europy, w tym Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii – zależnie od wyłonionego rodzaju,
·    szkody mające miejsce w trakcie przewozu przez podwykonawców bez nieodzowności wpisywania ubezpieczającego w list przewozowy,
·    szkody mające miejsce w następstwie rozboju i okradnięć z włamaniem,
·    szkody kradzieżowe zaistniałe poza parkingami monitorowanymi,
·    szkody finansowe powstałe w rezultacie opóźnienia w dostawie,
·    obciążenia celne i inne wydatki poniesione w prostym stosunku z przewozem towaru,
·    szkody wynikające z niezastosowania się do rozkazów nadawcy,
·    ochronę ubezpieczenia w wypadku braku ważności badania technicznego środka transportu, kiedy jego stan  nie przysporzył się do zaistnienia (szkody|wypadku|zdarzenia,
·    koszty dobrowolne (np. usunięcia reszty po zdarzeniu, wywozu, magazynowania, utylizacji, uprzątnięcia miejsca szkody).

Zakres ochrony może ponadto obejmować szkody:

·    zaistniałe w rezultacie rażącego niedbalstwa,
·    spowodowane przez szachrai, którym spedytor zleci transport towaru,
·    powstałe w rezultacie przekazania towaru osobie nieuprawnionej,
·    szkody powstałe w następstwie straty towaru w rezultacie krętactwa uskutecznionego przez osoby podające się za podmioty świadczące służby transportowe,
·    powstałe w następstwie zepsucia albo zaboru produktu przez uchodźców, którzy przedostali się do przestrzeni ładunkowej,
·    powstałe z przyczyny konfiskaty, przepadku, zaboru, przetrzymywania przesyłki przez upoważnione organy takie jak policja, straż graniczną czy urząd celny,
·    powstałe przy załadunku albo rozładunku, jeśli przewoźnik był zobligowany do wykonania wyszczególnionych czynności.

Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej i Niemiec

Jest ewentualność rozszerzenia zabezpieczenia o transporty kabotażowe realizowane w państwach UE i Niemiec. na przesłankach uwzględniających analogiczną protekcję jak w zabezpieczeniu OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Regulamin

Polityka cookies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Polityka prywatności oraz regulamin serwisu

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem poprzez Serwis. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

MAWO Michał Kalinowski z siedzibą w Dobrej nip 955-181-07-74

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi, wyliczenia składki ubezpieczeniowej i kontaktu informacyjnego za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.
Wypełniając dowolny formularz w obrębie serwisu Użytkownik oświadcza że: a. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w formularzach, w celu przedstawienia mu oferty ubezpieczenia za pomocą podanego numeru telefonu lub poczty elektronicznej oraz jej późniejszych zmian i modyfikacji. Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do odwołania niniejszej zgody bez wpływu na legalność przetwarzania danych przed odwołaniem zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale niezbędne do kontynuowania procesu wyliczenia i przedstawienia składki. Niniejsza zgoda zostaje udzielona do odwołania przez Użytkownika. b. Oświadcza, że zapoznał się z „Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną” c. Wyraża zgodę na otrzymywanie od serwisu informacji na temat ofert ubezpieczeniowych za pomocą kontaktu telefonicznego. d. Wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu podanego adresu email, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dane osobowe pozostawione w serwisie nigdy nie zostaną sprzedane innym podmiotom zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i złożenia wniosku z dyspozycją zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Użytkownik jest świadomy przysługującego mu prawa dostępu do treści swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że jego zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem jego danych osobowych ze zbioru danych, w którym dane są przetwarzane.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Od czego zależy cena OC

Wiek, doświadczenie w kierowaniu samochodem i historia ubezpieczenia to nie wyłączne składniki, które modelują koszt polisy OC. Także istotne jest to, jakim jeździsz samochodem, a głównie, jaką ma on pojemność silnika. Im będzie większa, tym więcej zapłacisz za składkę. Już na etapie zakupu pojazdu zastanów się, czy duże auto będzie Ci potrzebne. Rzecz jasna, jak obowiązkowo musisz poruszać się terenówką z dużą objętością silnika, nie namawiamy Cię do zmiany woli. Licz się wszak z tym, iż za ubezpieczenie zapłacisz znacząco więcej aniżeli za polisę na mały, miejski pojazd.

Z jakiego powodu pojemność silnika ma znaczenie przy OC?

Posiadaczom samochodów z sporą pojemnością silnika zarzuca się wyższe niebezpieczeństwo sprawienia kolizji. Przy większej objętości auto może osiągać większą prędkość. TU przyjmują stąd też prostolinijne założenie: ktoś kto posiada takie pojazd, wcześniej czy później będzie pragnął zobaczyć jego potencjał na trasie.

Za jaką pojemność trzeba zapłacić najdroższą składkę?

Koszt polisy OC dla samochodu z pojemnością silnika przeszło 3500 cm3 może być ponad 60% wyższa aniżeli dla auta z pojemnością poniżej 1000 cm3.
W I półroczu ubiegłego roku posiadacze pojazdów płacili średnio za ubezpieczenie OC:
•    631 zł przy pojemności silnika do 1,0,
•    732 zł / poj. 1,0 do 1,8,
•    797 zł / poj. 1,8 do 2,5,
•    952 zł / poj. 2,5-3,5,
•    1025 zł / poj. powyżej 3,5.
Mając na względzie opisany podział łatwo wtrącić, iż koszt odpowiedzialności cywilnej nagle wzrasta przy objętości silnika ponad 2500 cm3.

Wiek kierowcy a pojemność silnika

Czy zwyżki za auto z obszerną objętością silnika są tożsame dla modszych i starszych kierowców aut? Przeprowadziliśmy kalkulację stawek OC na przykładzie dwóch posiadaczy aut w odmiennym wieku. Obaj właściciele mają taki sam samochód: Volkswagena Golfa z 2007 roku (w  czasie kalkulacji modyfikowaliśmy wyłącznie objętość jego silnika).
Doświadczony 45-letni właściciel z kompletnymi zniżkami będzie musiał zapłacić za najkorzystniejsze OC odpowiednio:
•    poj. silnika 1,4 / 487 zł,
•    poj. 2,0 / 592,
•    poj. 3,2 / 747 zł.
Z kolei 19-latek który od roku posiada uprawnienia do prowadzenia auta i nie posiada w dalszym ciągu zniżek w OC musi się liczyć ze stanowczo wyższą stawką za obligatoryjne OC:
•    poj. 1,4/ 2424 zł;
•    poj. 2,0/ 3061 zł;
•    poj. 3,2/ 3616 zł.
Ja można zauwazyć różnica pomiędzy najkorzystniejszym i najdroższym ubezpieczeniem dla niedoświadczonego kierowcy wynosi ok 50%. W przypadku 45-latka cena wzrosła podobnie, a więc wartości zwyżek są zbliżone, ale jedynie procentowo.

Dla kogo zatem auto z dużą pojemnością?

Tak młodzi, jak i doświadczeni użytkownicy samochodów mają obowiązek zapłacić więcej za polisę OC samochodu z dużą objętością silnika. Aczkolwiek najmłodsi kierowcy muszą w związku z tym wyciągnąć z kieszeni znacznie więcej pieniędzy. Toteż, to niewątpliwie oni powinni zastanowić się, czy nie lepiej na start nabyć lekko “słabszy” pojazd.
A co z kierowcami, którzy mają w tej chwili samochód z dużą pojemnością silnika i nie planują go zmieniać? Rekomendujemy im skonfrontowanie propozycji kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych i wybór tego, które będzie najmniej rygorystyczne w wycenie ryzyka ubezpieczeniowego.

                            

Auto zastępcze po wypadku na czas naprawy z ubezpieczenia OC

Przez szereg lat właściciele aut walczą z firmami ubezpieczeniowymi o oddanie kosztów pożyczenia pojazdu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego samochodu. Do niedawna firmy ubezpieczeniowe zwracały takiego rodzaju koszty jednie jednostkom, które używały auta do prowadzenia firmy. Auto zastępcze Szczecin po kolizji
Ostatnimi czasy wiele się tymczasem zmieniło, gdyż użytkownicy aut zyskali w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi żelazny argument w postaci decyzji Sądu Najwyższego, który zakwestionował dotychczasową praktykę. Jeżeli więc ktoś zepsuje wasz pojazd, nie wahajcie się skorzystać z ów przywileju, zwłaszcza iż zarówno Biuro Rzecznika Ubezpieczonych, jak i KNFod zawsze miały w tej kwestii po stronie poszkodowanych.
Aktualnie, podczas gdy ich stanowisko zaaprobował SN, jaki w uchwale uznał poszkodowanym prawo do zwrotu kosztów wynajęcia samochodu zastępczego niezależnie od tego, do jakich celów go wykorzystują, towarzystwa ubezpieczeniowe mogą zaledwie wykłócać się o stawkę.
Dobrze wiedzieć, iż w tym wypadku nie macie obowiązku najpierw informować TU lub prosić go o aprobatę na skorzystanie z usług wypożyczalni pojazdów. W sytuacji, gdy wszak nie chcecie sami „szarpać się” z towarzystwem ubezpieczeniowym, możecie zostawić to w gestii wypożyczalni samochodów – niektóre z nich są wyspecjalizowane w tego rodzaju rzeczach.
Komu należy się samochód zastępczy Szczecin z OC sprawcy?
Towarzystwa ubezpieczeniowe przez wiele lat upierały się, iż zwrot kosztów auta zastępczego z umowy OC sprawcy należy się jedynie jednostkom, które używały pojazdu do prowadzenia przedsiębiorstwa. W teorii ci, co nie byli posiadaczami jakiejś działalności gospodarczej, mogli ubiegać się o zwrot wydatków na pojazd zastępczy w wypadku, jeżeli mieli problem z dostępem do komunikacji publicznej czy też udowodnili, iż samochód jest im nieodzowny do przemieszczania chorych albo niepełnosprawnych.  
Z interpretacją imperatywów ambarasy miały też sądy. Rozstrzygająco rozwikłała to decyzja SN z 17 listopada 2011 r., która głosi, iż zwrot opłat poniesionych na pożyczenie pojazdu zastępczego przynależy również osobom, jakie używają swojego auta w celach własnych, i nie ma znaczenia, czy posiadają dobry dostęp do komunikacji publicznej. Lecz tu również są wyjątki – TU najczęściej nie chcą płacić za samochód zastępczy, gdy poszkodowany ma inny pojazd.

Na jaki czas można wynająć pojazd zastępczy?
Samochód zastępczy należy się na okres naprawy, to znaczy od dnia powstania szkody bądź od momentu wstawienia auta do naprawy (jeśli można było nim wcześniej jeździć) aż do chwili jego odbioru. Odrębnie ma się to w sytuacji szkody całkowitej. Ubezpieczyciele podtrzymują, iż poszkodowany może używać samochodu zastępczego na ich koszt do momentu wypłaty świadczenia.
Pomimo tego wyrok SN z dnia 22 listopada 2013 r. ustala, że refundacja opłat wypożyczenia przysługuje aż do momentu nabycia kolejnego samochodu. Nie warto niestety przeciągać takiego okresu w nieskończoność – jeśli ubezpieczalnia wykaże waszą opieszałość w załatwianiu formalności albo warsztatowi usługa zajmie znacząco więcej czasu, niż następuje to z techniki reperacji, wypłaty za to nie dostaniecie.

Jakie auto zastępczy można nająć?

Kiedy będziecie poszukiwać auta zastępczego, zwróćcie uwagę na dwie rzeczy. Przede wszystkim: pojazd nie powinien być lepszej klasy aniżeli wasz rozwalony pojazd – gdy jeździliście między innymi kompaktem, możecie wynająć co najwyżej auto kompaktowe albo mniejsze.
Po drugie: stawki, za jakie pożyczycie pojazd, nie powinny przekraczać średnich cen w branży lokalnej.  Najbezpieczniej jest dobrać tą wypożyczalnię, która ma już doświadczenie z wynajmem aut zastępczych, ustalaniem wszystkich formalności i rachowaniem się bezpośrednio z TU.

Czy samochód zastępczy można wypożyczyć bezgotówkowo?
Wynajem pojazdu na parę lub kilkanaście dni to znaczne obciążenie pieniężne. Nie każdą osobę stać na tak wysokie wydatki, zwłaszcza, iż niełatwo przewidzieć, kiedy firma ubezpieczeniowa wręczy zapłatę i czy cała sytuacja nie zakończy się przed sądem. W takich kontekstach niektóre autowypożyczalnie oferują swoją pomoc i same zajmują się ściąganiem należności od ubezpieczycieli, a wówczas klient nie płaci za samochód ani złotówki.

Kiedy można zaholować pojazd na koszt towarzystwa ubezpieczeniowego?
Kiedy wasze auto po kolizji nie nadaje się do dalszej jazdy, koszty holowania do warsztatu czy innego wskazanego przez was miejsca pozostaną pokryte z umowy OC winowajcy. Nie ma żadnych wątpliwości w sprawie odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej winowajcy, ale dyskusyjne rzeczy pojawiają się w razie kosztów takowej usługi.  
Stosownie z prawem poszkodowany jest zobowiązany do minimalizowania opłat. Firmy ubezpieczeniowe, powołując się na te zapisy, niekiedy negują wartość kwitów za usługę holowania, jeżeli stawki przewyższają standardową  cenę na lokalnym rynku.

Dokąd można holować pojazd na koszt sprawcy?
Nie liczcie na to, Iż ubezpieczyciel zgodzi się na przewiezienie auta na inny skraj państwa, kiedy tam nie rezydujecie, a posiadacie np. zawierzonego blacharza. By ustrzec się sporów z firmą likwidującą szkodę, lepiej rozmówcie się z ubezpieczycielem (winowajcy albo waszym), nim zlecicie przewiezienie uszkodzonego auta losowej firmie holowniczej.
W ten sposób unikniecie konfliktów o sumę – to znaczące, gdyż poniektóre lawety mogą być stanowczo droższe aniżeli konkurencja. Całkiem prawdopodobne też, iż ubezpieczyciel współpracuje z pomocą drogową, dzięki czemu holowanie odbędzie się bezkosztowo.

Warto zbierać wszystkie rachunki

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej sprawcy pokrywa nie wyłącznie koszt holowania i wypożyczenia pojazdu zastępczego, lecz również wszelkie dalsze koszty poniesione ze względu na brak pojazdu, na przykład koszt przewozu taxi z mieszkania do blacharza, z miejsca zdarzenia drogowego do mieszkania itp., jak i wydatki na zabezpieczenie auta przed dalszym niszczeniem, czy takie jak wynajęcie miejsca parkingowego i nabycie pokrowca chroniącego rozbite auto przed deszczem.
Takie pomocne opłaty ubezpieczyciel najczęściej zwraca, lecz jedynie jeżeli na całość posiadacie rachunki i faktury.

Poszkodowani z przewagą
SN przyjął, iż poszkodowanym przysługuje zwrot wydatków pożyczenia samochodu. Nie musicie udowadniać, że wykorzystujecie go każdego dnia i macie trudności z dojazdem autobusem do pracy.

Na czym polega rekalkulacja składki

Rekalkulacja składki OC, czyli co, jak i dlaczego?

Zakupująć samochód z drugiej ręki, nowonabywca może skorzystać z przywileju użycia obowiązującej w dalszym ciągu polisy Odpowiedzialności cywilnej zbywcy. To albowiem w teorii oznacza spory upust cenowy, szczególnie, jeżeli umowa aktualna jest przez dłuższy okres, a poprzedni właściciel nie będzie wypowiadał polisy. O tym jednak czy dodana do umowy kupna-sprzedaży umowa ubezpieczeniowa będzie dla nabywcy miłym podarkiem lub sporym ambarasem w praktyce rozstrzyga ubezpieczyciel, jaki do rozdawania prezentów już tak chętny nie jest i dokładnie kalkuluje wartość umowy – obciążając nowego posiadacza rekalkulacją składki. Co więc jest korzystniejsze – przejęcie umowy ubezpieczeniowej po zbywcy, czy zawarcie nowej umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym?

Zawsze żądaj umowy OC przy zakupie auta
Potwierdzająca ciągłość obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej umowa OC jest wybitnie istotnym dokumentem, także przy transakcji kupna-sprzedaży samochodu. Kupujący musi mieć pełne przekonanie, iż autem może się poruszać po ulicy, a jeżeli auto nie jest zabezpieczone, iż ma obowiązek w tym samym dniu, w jakim zawarł umowę kupna, również zawrzeć polisę z tytułu OC. Oddanie nowonabywcy poświadczenia posiadania obowiązującej umowy OC, nie jest wszak równoznaczne z jej oddaniem. Nowy właściciel ma miesiąc na zawarcie nowej umowy, nawet jeżeli były użytkownik pojazdu starą polisę wypowie w dniu wykonania transakcji. Jeśli jednak umowy nie rozwiąże, a nowy posiadacz zdecyduje się z niej korzystać, to do samego końca terminu umowy polisa zatrzymuje swoją ważność. Musimy tymczasem mieć na uwadze, że zachowanie umowy ubezpieczeniowej, nie oznacza zachowania kwoty składki. Na bazie ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach zakład ubezpieczeń może dokonać rekalkulacji umowy, co dla nowego posiadacza w rzeczywistości znaczy zazwyczaj dopłatę do zdobytej w gratisie polisy OC.

Co to jest rekalkulacja składki?
Część informacji, które każdy posiadacz pojazdu jest zobligowany podać przy szacowaniu składki OC, przekłada się na fakt, że ubezpieczenie OC wyliczana jest dla każdego samochodu nadzwyczaj indywidualnie. Nic więc osobliwego, że jeśli 55-letni kierowca z Polic, posiadający 60% bonifikat i ani jednego wypadku odsprzedaje samochód 27-letniemu mężczyźnie, który dopiero co odebrał prawo jazdy i mieszka w Poznaniu, to nie może być mowy o tej samej cenie umowy odpowiedzialności cywilnej. Dlatego TU wykona rekalkulację składki, dostosowując ją do oceny ryzyka w sytuacji nowego właściciela. Rekalkulacja bezspornie dotyczy jedynie czasu ważności umowy, gdy więc jest ona ważna przez pół roku, to jedynie za ten okres towarzystwo może naliczyć zwyżkę. W sytuacji, gdyby to nasz młody poznaniak sprzedawał samochód kierowcy z Polic, to towarzystwo także musi dopasować cenę polisy do jego historii zniżek, dlatego o dopłacie nie może być mowy.

Na jakiej podstawie dokonuje się rekalkulacji składki?

Przekazanie na nowego posiadacza pojazdu zarówno praw, jak i obowiązków, wynikających z wciąż ważnej umowy odpowiedzialności cywilnej, nie jest równoznaczne z utrzymaniem ceny polisy OC. Wynika to z art. 31.2 Ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach, zgodnie z którym, w momencie niewypowiedzenia przez właściciela auta, na jakiego przeszło albo zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, umowy asekurowania OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zakład  ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udostępnianej asekuracji ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przekazania prawa własności pojazdu, z uwzględnieniem bonifikat przysługujących posiadaczowi, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego oraz zwyżek go obciążających, w ramach ważnej taryfy składek. Licząc zatem od dnia zbycia auta, ubezpieczyciel ma prawo przeliczyć ponownie składkę i obciążyć nowego posiadacza ponadprogramowymi wydatkami. Uprawnienie do rekalkulacji składki nie znaczy jednakże, że ubezpieczalnia zawsze sięgnie do takiego rozwiązania. Są bowiem towarzystwa, które nie rekalkulują składek, honorując zdobyte przez zbywcę auta warunki i zwracając uwagę na interes klienta, oferując rekalkulację wówczas, gdy nowa opłata jest dla posiadacza auta korzystniejsza.

Rekalkulacja składki nawet kilka lat po przejęciu polisy OC?

Przejęcie aktualnej jeszcze umowy OC nie nakładana nowego posiadacza obowiązku oznajmiania o tym fakcie zakładu ubezpieczeń. Zatajenie jednakże ów faktu, nie będzie oznaczać również, że ubezpieczalnia nie dokona rekalkulacji. Zrobi to i często dopiero przy końcu obowiązywania umowy ubezpieczeniowej, bądź nawet do 3 lat od dnia jej zawiązania. Stąd też najlepiej natychmiast zwrócić się do towarzystwaubezpieczeniowego z kwestią rekalkulacji składki, ażeby jeśli, oferowana stawka nie będzie dla nas korzystna, umowę rozwiązać i zawrzeć nową, na lepszych warunkach. Trzyletni okres jest  niewątpliwie skutkiem interpretacji 819 artykułu kodeksu cywilnego, wedle którego żądania zakładu ubezpieczeń przedawniają się nie wcześniej niż po trzech latach. Praktyki te jednakże nie do końca są zgodne z prawem i każdy asekurowany w takiej sytuacji ma może odwołać się do rzecznika ubezpieczonych, a nawet swoich praw dochodzić w sądzie. Z jakiej przyczyny?
Dlatego, żeby rekalkulacja składki była dokonana należycie, a przede wszystkim zgodnie z  ustawą powinny być zrealizowane trzy warunki:
•    czas realizacji upoważnienia do dokonania rekalkulacji, licząc od dnia sprzedania auta,
•    konieczność uwzględnienia zniżek i zwyżek nowego posiadacza auta,
•    uczynienie rekalkulacji w oparciu o bieżącą w dniu robienia kalkulacji taryfę składek.
Oznacza to, że jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe wyśle nam po niesłychanie długim czasie wezwanie do opłacenia polisy OC, to mamy prawo żądać uzasadnieniakalkulacji, powołując się na owe trzy warunki, których nie zastosowanie, nie stanowi w oparciu o art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK dobrze wykonywanej rekalkulacji składki.

Rekalkulować czy wypowiedzieć?

Decydując się na samochód z rynku wtórnego nabywca ma 2 możliwości:
•    przejąć polisę zbywcy i korzystać z niej do okresu jej zakończenia (uwaga! Polisa sprzedającego nie przedłuża się automatycznie!),
•    wypowiedzieć i zawrzeć nową z dowolnie wyselekcjonowanym zakładem ubezpieczeń.
W pierwszym sposobie od samego nowonabywcy zależy kiedy i na jakich przesłankach ubezpieczyciel przeprowadzi rekalkulację składki. Jeżeli albowiem w pierwszych dniach sam zamelduje się do ubezpieczyciela z informacją o przejęciu polisy OC, to otrzyma pisemną odpowiedź czy ubezpieczyciela obliczy nową składkę i w jakiej wysokości. Dzięki temu będzie mógł zadecydować, czy z tej polisy chce korzystać, a co najważniejsze zakładu ubezpieczeń nie zaskoczy go wysoką dopłatą w późniejszym, często najmniej przewidywanym momencie.

Dlaczego lepiej zawrzeć nową polisę?

Załóżmy, iż sprzedający nam samochód ma jeszcze przez pół roku aktualną polisę OC, którąw ramach dobrej transakcji chce nam przekazać w gratisie. Dla nas jest to z niewątpliwie słuszny zakup, ponieważ teoretycznie zaoszczędzamy pieniądze za pół roku korzystania z polisy. Należałoby jednakże mieć na uwadze, że te pół roku (nawet po rekalkulacji polisy) nie wlicza nam się do historii ubezpieczeniowej, toteż nie zdobywamy za to żadnych zniżek. Nie korzystamy także z istniejących promocji, jakie czasami mogą zapewnić nam polisę OC na cały rok w tej samej opłacie, co rekalkulacja składki umowy na pół roku. Problemy czekają nas również, jeżelidoprowadzimy do kolizji. Nim bowiem zakład ubezpieczeń zainicjuje procedurę odszkodowawczą, będzie żądał od nas dopłaty polisy.

Kiedy dzieci jeżdżą naszym autem

Okazuje się aczkolwiek, iż rekalkulacji umowy zakład ubezpieczeń może zrobić nie tylko w przypadku kupna-sprzedaży samochodu. Także, gdy przy liczeniu polisy przekazaliśmy nieprawdziwe informacje, a podczas korzystania z polisy ubezpieczyciel nam to dowiedzie, możemy się liczyć z rekalkulacją składki. Ta okoliczność z reguły dotyczy ukrycia korzystaniaz samochodu przez świeżych kierowców. Informacja, iż 19-letnia córka, która dopiero co odebrała swoje pierwsze prawko, będzie również jeździła naszym autem znacznie oddziałuje na roczną stawkę polisy. Rodzice często w takim przypadku pomijają ów fakt.
Jeśli jednak to nasza córa doprowadzi do kolizji, to ubezpieczyciel z pewnością pokryje wszelkie straty w ramach zadośćuczynienia, jednak od posiadacza umowy będzie żądał zapłaty składki, odpowiednio do pułapu użytkowania samochodu przez niedoświadczonego kierowcę. Pokrewnie jest w sytuacji umowy AC. Jeżeli albowiem dla niższej ceny wprowadzimy, że pojazd jest garażowany nocą, to możemy się spodziewać rekalkulacji, jak już towarzystwo wykaże nam nieprawdę czy też jeżeli pojazd zostanie ukradziony nam sprzed domu. Jeśli jesteś młodym kierowcą dopłata będzie duża więc sprawdź jakie jest ubezpieczenie dla młodych kierowców

Darowanemu koniowi ponoć nie zagląda się w zęby, jednakżew przypadkuumowy Odpowiedzialności cywilnej, należałoby ten przegląd zrobić i to czym prędzej. Dzięki temu przekonamy się, czy towarzystwo porządnie wykona rekalkulację składki, a gdy oferta nie będzie dla nas interesująca, to będziemy mieć czas na wypowiedzenie umowy i zawarcie nowej. Gdy zdecydujemy się na korzystanie z polisy sprzedającego, bez normowania ceny|zapłaty} z towarzystwem ubezpieczeniowym i po jakimś czasie dostaniemy dokumenty z żądaniem wysokiej dopłaty, to zostaną nam nadal prawne środki – odwołanie się do rzecznika ubezpieczonych, a na końcu sąd. Czasem zatem dobrzejest rozwiązać starą polisę i bez żadnych problemów na przyszłość od razu korzystać z rocznej, wystawionej na nas polisy OC.

Porównanie cen ubezpieczenia OC

Lipiec był pierwszym od dłuższego czasu miesiącem, w jakim spostrzeżono spadek średnich opłat zabezpieczeń OC. Ten prąd utrzymał się ponadto w lipcu. Oznacza to, że możemy spodziewać się dalszych redukcyj zapłat, ewentualnie po wakacjach czeka nas bolesna niespodzianka?

Jak wynika z analiz, pierwszy kwartał bieżącego roku powitał
posiadaczy samochodów dodatkowymi podwyżkami cen OC. W marcu 2017 roku płaciliśmy za ubezpieczenie średnio o 44% więcej, aniżeli w tym samym miesiącu rok wcześniej. szczęśliwie tempo podwyżek przystopowało i w kolejnych miesiącach średnie ceny umów OC unormowały się.

Lipiec  2017 znacznie droższy od lipca ubiegłorocznego?

Na przykładzie ponad 22 000 kalkulacji wykonanych w naszym kalkulatorze ubezpieczeniowym okazało się, iż średnie ceny odpowiedzialności cywilnej w czerwcu 2017 roku były o 32% większe, niż w podobnym okresie ubiegłego roku. Gdy porównamy wzrost cen w II kwartale, to w zeszłym roku wzrosły one o 14%. Rozpęd podwyżek wyraźnie już zmalał i w 2017 roku od kwietnia do czerwca wzrosły one o 7%.
Najważniejszą wiadomością dla posiadaczy aut jest fakt, iż czerwiec był pierwszym miesiącem w 2017 roku, kiedy  zauważono spadek średniej ceny OC. Trend ten utrzymał się ponadto w lipcu i był już zauważalny, gdyż średnie ceny spadły o 6%.

Gdzie OC jest najtańsze?

Kierowcy we Wrocławiu 899 zł, Warszawie 1232 zł i Toruniu 690 zł zapłacili najwięcej za OC. Za to najmniej za polisy ubezpieczeniowe płacą posiadacze aut z Kielc 745 zł, Bydgoszczy 941 zł i Zielonej Góry 1059 zł. Skąd nawet takie różnice? Przy wyliczaniu składek OC, ubezpieczyciele inspirują się własnymi statystykami dotyczącymi liczby zdarzeń drogowych i prawdopodobieństwem stłuczki. Dla każdego z tych miast statystyki są inne.

Gdzie oc jest najdroższe?

Sprawdzając średnie ceny polis odpowiedzialności cywilnej w II kwartale bieżącego roku stwierdziliśmy ponadto, w którym mieście wojewódzkim wzrosły one w najwyższym stopniu. Okazuje się, iż w porównaniu z czerwcem 2016 roku, maksymalne zwyżki poruszyły kierowców z Lublina, aż o 96%! Mniejszy, jednak wciąż wysoki wzrost cen spostrzegliśmy także w Katowicach 73 % i Opolu 67 %. A gdzie zwyżki były najmniej dotkliwe? W Bydgoszczy 11 %, Wrocławiu 17 % i Kielcach 21 %. Z kolei w Szczecinie podwyżkę szacuje się na 35 %.

Czy ceny dalej będą rosły?
 
O przyczynach zwyżek polis odpowiedzialności cywilnej wspominaliśmy już w poprzednich artykułach. Wskazaliśmy wówczas tzw. wojnę cenową między towarzystwami ubezpieczeniowymi. Sytuacja, która trwała przez lata, przywiodła do gigantycznych strat finansowych. Powinno się także wtrącić o wzrastającej liczbie wypadków drogowych. Więcej stłuczek to również więcej wypłacanych odszkodowań. W zeszłym roku, po raz pierwszy od 5 lat wzrosła ilość wypadków.
Jednak czy obniżki średnich cen ubezpieczeń OC  w czerwcu i lipcu mogą się utrzymać w kolejnych miesiącach?  Na nieszczęście nie. Ceny obowiązkowego ubezpieczenia na pewno będą nadal rosły. Co prawda już nie tak raptownie, więc kierowcy nie zauważą aż tak bardzo tych zmian, jak to miało miejsce w zeszłych miesiącach, kiedy to opłaty odpowiedzialności cywilnej w krótkim czasie wzrosły o ponad 50%. Dzieje się tak dlatego, albowiem towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce muszą zwiększać wkład wypłat zadośćuczynień osobowych w zapłatach ogółem. W Europie odszkodowania za szkody osobowe to 50% wypłat, podczas gdy u nas wyłącznie 16%. Jak zatem widać wojna cenowa, która sprawiła do strat w tym segmencie, to nie jedyna i nie najważniejsza przyczyna narastających cen.

Jak kupić ubezpieczenie w Gefion

Jak kupić dobre OC Statystyki nie pozostawiają żadnych złudzeń: przez zeszłe cztery lata z polskiego rynku ubezpieczeniowego zlikwidowało się aż sześć międzynarodowych graczy. W zamian pojawił się wyłącznie jeden nowy – brytyjskiego pochodzenia Prudential. To jedynie potwierdza, że polski rynek wstąpił w fazę konsolidacji. Wydawać by się mogło, że nie będzie na nim w tej chwili miejsca dla nowatorskich zakładów ubezpieczeń. Nic bardziej błędnego. Do startu szykuje się innowacyjny gracz.
Mowa tu o Gefion Insurance Szczecin .Co prawda sama nazwa trochę mało mówi, ale ubezpieczalnia ta to nowy ubezpieczeniowy start-up, który został założony 2 lata temu przez grupę finansistów z doświadczeniem nabytym w wiodących skandynawskich zakładach finansowych takich jak np. Saxo Bank. Jednostka ta rozwija się prędko. Zaczęła już sprzedaż polis w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. Teraz Ubezpieczenia Gefion szykuje się do rozpoczęcia ekspansji w Polsce i już jest dostępny w coraz większej ilości miast.
Z dotychczasowych uzgodnień wynika, że Duńczycy, którzy są właścicielami Gefion Insurance, będą chcieli w Polsce zdublować schemat, który zastosowali, wchodząc do innych państw. Umowy ubezpieczeniowe będą koordynowane przez jednego partnera, który będzie pełnił funkcję przedstawiciela na cały kraj. Została nim spółka Polins z łódzkiej Żychliny, na której czele jest Ignas Panka.
Co więcej ubezpieczenia są rynkiem, w którym innowacje posiada potencjał, by zmienić reguły gry konkurencyjnej. Wymaga to od ubezpieczycieli zaplanowanie oryginalnych form działania. Osią rozwoju ubezpieczalni są innowacje, doświadczenia interesanta i oryginalne kompetencje pracowników. Potencjalnie prościej i szybciej mogą to zrealizować nowi gracze, stąd też jest dla nich miejsce na rynku ubezpieczeń.

Assistance dla pojazdów ciężarowych

Polisa assistance dla samochodów powyżej 3,5t, ciągników balastowych, autobusów. Jest to odrębne zabezpieczenie assistance ciągnika samochodowego możemy je nabyć do każdego rodzaju pojazdu typu ciężarowego bez znaczenia, w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym jest ubezpieczony samochód.

Ubezpieczeniem mogą być objęte samochody prywatne, ciągniki siodłowe w leasingu, floty samochodowe. Asistance na auta ciężarowe działa na terenie Polski i Europy są dwa warianty zabezpieczenia, kwota zabezpieczenia na jedno wypadek 1 500 € ∕ 3 000 € w dwóch odmiennych wariantach.

Co możemy ubezpieczyć w Truck Assistance?

 • polskie numery rejestracyjne
 • naczepa ciężarowa
 • autokar
 • ciągnik siodłowy
 • samochód dostawczy
 • pojazd > 3,5t

Cena czyli ile kosztuje Assistance dla samochodów > 3,5t, balastowych, autokarów

500 złPojazd – Wariant podstawowy 750 złZestaw – Wariant Podstawowy
1250 złPojazd – Wariant Super

1950 zł

Zestaw – Wariant Super

 

Czego nie zabezpieczymy

 • dźwigi rejestrowane
 • spycharki
 • ładowarko-koparki
 • koparki
 • samochody specjalne
 • pojazdy szynowe
 • pojazdy wolnobieżne
 • trolejbusy szkolne
 • pojazdy starsze niż 15 lat

Więcej dowiesz się na ten temat dzwoniąc do nas telefon truck assistance tel. 793 20 40 60

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Wszystkim nam zdarzyło się kiedyś zalać sąsiada z dołu bądź nasze dziecko wybiło szybę w oknie sąsiada. W takich sytuacjach ocali nas ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje ona szkody wyrządzone innym osobom. To co jest w niej najkorzystniejsze to to, że chroni nie tylko osobę, jaka kupiła polisę, ale też jej najbliższych.

OC przez większość ludzi kojarzona jest z ubezpieczeniem, które musi zakupić właściciel auta. Natomiast, polisa OC jest także formą ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą przytrafić się w naszym codziennym życiu. Zdecydowanie, dzięki niej możemy ochronić się przed obciążeniem  finansowym w razie, gdy zalejemy sąsiada bądź wyrządzimy komuś jakąś inną stratę, jaka wiązała się będzie ze stratą finansową. Powinno się również uzupełnić, że polisę odpowiedzialności cywilnej wolno powiązać przykładowo z polisą mieszkaniową, dzięki czemu ubezpieczenie będzie tańsze.

Kiedy OC jest przydatne?

Polisa przyda się w sytuacjach, których nie jesteśmy w stanie zaplanować. Takimi sytuacjami są zalanie czyjegoś mieszkania, wybicie okna, pogryzienie przez naszego pupila bądź uszkodzenie rzeczy należącej do osoby trzeciej. Umowa, którą zawieramy obejmuje także sytuacje, w jakich pukniemy kogoś i musimy wypłacić godziwe odszkodowanie z tego tytułu.

Co jest ważne podczas zakupu polisy odpowiedzialności cywilnej?

Decydując się na polisę OC musimy o kilku rzeczach pamiętać. Przede wszystkim, musisz wybrać odpowiednią sumę gwarancyjną oznacza to maksymalną wartość zadośćuczynienia, które wypłaci ubezpieczyciel poszkodowanemu. Dzięki skutkiem tego, będziemy mieć pewność, że nie będziemy musieli nic wykładać z własnego portfela. Należy też zwrócić uwagę na zakres ochrony, którą gwarantuje polisa. Im okazalsza jest lista rzeczy, od jakich jesteśmy ubezpieczeni, tym lepiej dla nas i tym pełniejsze jest takie ubezpieczenie.  Ubezpieczający z tytułu polisy odpowiedzialności cywilnej nie zabezpiecza też naszych działań połączonych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, tych które wykonujemy w pracy.

Kalkulator OC AC